Live Updates

[Lyrics] Viktoh — “P-Popping” f. Olamide

STREAM/DOWNLOAD MP3

Viktoh ft. Olamide – P-Popping Lyrics


Pheelz Mr Producer
What`s popping?


My Kokoshine, sese
My Cocobutter, sese
My Collarado, sese
My Claro, sese
What`s Popping?, sese
P-Popping, sese
P-Pon pon pin pin, sese
The P is Popping oo ehh, sese


Baby don`t you know that e be like magnet?
Nibo lo wa? Baby gimme the Ps-Popping, sese


P-Popping, sese
P-Pon pon pon, pon pon pin pin, sese
What`s Popping?, sese
P-Popping, sese
P-Pon pon pin pin, sese
The P is Popping oo ehh, sese


Aih, see, I really really love you o
And I`ll place no one above you, sese
Gimme magic, sese
Jumangi, sese
I want to die there, sese
like say I be Oparaji
Your love fit make me do back flip
Full twist, no hand lori Sardine
Omo, I no fit imagine a day without you
omo, mo ma sick o
I no fit wait to meet your mama
Buy you that Bentley when I hammer
Olorun ma je a b`olosi lo
Na you I want o, want o, want o


My Kokoshine, sese
My Cocobutter, sese
My Collarado, sese
My Claro, sese
What`s Popping?, sese
P-Popping, sese
P-Pon pon pin pin, sese
The P is Popping oo ehh, sese


Baby don`t you know that e be like magnet?
Nibo lo wa? Baby gimme the Ps-Popping, sese


P-Popping, sese
P-Pon pon pon, pon pon pin pin, sese
What`s Popping?, sese
P-Popping, sese
P-Pon pon pin pin, sese
The P is Popping oo ehh, sese


Aih, you dey do me stuffs
Fit be different stuff o
The thing nko?, e be sweet jollof o
Baby take my hand, put am for handcuff o
Baby gimme love, na Agape Love o
Thinking about you everyday and every night
The way you hit the note anytime wey you hold the mic o
Why you like mic to speeding like bike o?
Brain e dey jack, go dey make me go psycho o
I no fit wait to meet your mama
Buy you that Bentley when I hammer
Olorun ma je a b`olosi lo,
Na you I want o, want o, want o


My Kokoshine, sese
My Cocobutter, sese
My Collarado, sese
My Claro, sese
What`s Popping?, sese
P-Popping, sese
P-Pon pon pin pin, sese
The P is Popping oo ehh, sese


Baby don`t you know that e be like magnet?
Nibo lo wa? Baby gimme the Ps-Popping, sese

 (x2)
P-Popping, sese
P-Pon pon pon, pon pon pin pin, sese
What`s Popping?, sese
P-Popping, sese
P-Pon pon pin pin, sese
The P is Popping oo ehh, sese


You dey do me stuffs
Fit be different stuff o
Baby take my hands, put am for handcuff o
Baby gimme love, na Agape Love o

The post [Lyrics] Viktoh — “P-Popping” f. Olamide appeared first on tooXclusive.
DISCLAIMER:

The opinions presented in this post are those of the mentioned author from TooXclusive. The content has been sourced from TooXclusive, and due attribution is provided to the company.

If you wish for us to take down the content, kindly get in touch as soon as possible. This content is for promo purposes only.

No comments